"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Разработки по литература за ученици от осми клас. Ако не откриете необходимата Ви тема тук, моля Ви пишете във форумите ни за помощ. Ако искате да помогнете на други, можете да обогатите нашия списък като изпратите разработени от Вас произведения на нашите e-mail адреси.

 • АНТИЧНОСТ И ГЕРОИ В „ИЛИАДА”

  Старогръцката литература определя нравствената тематика в по-нататъшното развитие на литературата. Произведението на Омир „Илиада” отразява развитието на елинската култура в продължение на векове. Като типична епическа творба тя отразява легендарното минало – времето, когато колективното благо стои над личните интереси и е защитавано от славните потомци на боговете...
  Прочети
 • АХИЛ – БОГ И ВОИН

  Произведенията на Омир, поемите „Илиада” и „Одисея”, са първи по време известни нам паметници на старогръцката литература и в същото време изобщо първи паметници на литературата в Европа.

  Въпросът за сложността, подробността и противоречията на Омировите характери се е поставял неведнъж. Ахил обикновено бива представян много скучно и монотонно...

  Прочети
 • ВОЙНАТА КАТО ПОЛЕ ЗА ИЗЯВА НА ГЕРОИТЕ

  Старогръцката култура и литература са изцяло свързани с древната митология, която е в основата на първите писмени текстове – „Илиада” и „Одисея”. Поемата „Илиада” е изградена въз основа на действително случили се събития, представени чрез типичното за епохата митологично обяснение на нещата...
  Прочети
 • ТРАГИЧНОТО В ОБРАЗА НА АХИЛ

  Произведенията на Омир, поемите „Илиада” и „Одисея”, са първи по време известни нам паметници на старогръцката литература и в същото време изобщо първи паметници на литературата в Европа.

  Основен епизод от десетата година на Троянската война , който е предмет на изобразяване в „Илиада”, е гневът на Ахил срещу Агамемнон, затова че той му отнел пленницата...

  Прочети
 • Общото и индивидуалното между Хектор и Ахил според 22 песен

  В поемата на Омир – „Илиада“ са засегнати различини проблеми свързани с древните гърци и връзката между човешкото и божественото. Хектор и Ахил са едни от главните персонажи в произведението като между тях съществуват съответните прилики и разлики между характерите им...
  Прочети