"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Разработки по литература за ученици от осми клас. Ако не откриете необходимата Ви тема тук, моля Ви пишете във форумите ни за помощ. Ако искате да помогнете на други, можете да обогатите нашия списък като изпратите разработени от Вас произведения на нашите e-mail адреси.

 • Общочовешки черти в образа на Дон Кихот (ЛИС)

  Романът „Дон Кихот” на Мигел де Сервантес е писан по времето на Испанския ренесанс, когато идеята за човешкото у човека е в криза. Затова и Дон Кихот е носител на съвършения контраст между добро и зло...
  Прочети
 • Човекът! Какво велико творение е той! (ЛИС)

  ...Целият този живот не е нищо друго освен вечно примерение и вечна борба между две непрестанно разделени и сливащи се начала. Без силата на егоизма природата не би могла да съществува, както и без тази сила, чрез която всичко и всеки до известна степен живее зарадидругите, и която от своя страна изисква жертви. Хората се различават по това, какво са готови да жертвуват...

  Прочети
 • Основният конфликт в разказа “Дервишово семе” (ЛИС)

  Творчеството на Хайтов увлича читателите не само с красотата на словото, но и с общочовешките проблеми, които разглежда. Конфликтът в отделната човешка душа или между представителите на различните общности извежда до разглеждането на универсалните човешки ценности и взаимоотношения...
  Прочети
 • Драмата на бащината обич в романа ‘’Дядо Горио‘’ (ЛИС)

  Малко са творците  в световната литература , които се превръщат в класици след дълги години на провали и неуспехи . Балзак е  един от тях . Той става известен едва след като у него се поражда идеята да създаде  уникално за този период литературно явление – цикъла от белетристични творби , озаглавен   ‘’Човешка комедия ‘’...
  Прочети
 • Битовото време в повестта “Чичовци” (ЛИС)

  В изобразяването на социално-битовата и историческата обусловеност на националния живот, Вазов проследява съотносимостта между личност и общност, между човек и историческо време, за да открие онези трайни и устойчиви елементи на българското битуване, формиращи етносния характер...
  Прочети