"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Разработки по литература за ученици от осми клас. Ако не откриете необходимата Ви тема тук, моля Ви пишете във форумите ни за помощ. Ако искате да помогнете на други, можете да обогатите нашия списък като изпратите разработени от Вас произведения на нашите e-mail адреси.

 • Любовта като човешко право и свята греховност в “Декамерон” (ЛИС)

  Ренесансовата идея за човека, интерпре­тирана от Данте Алигиери като в “Ад” , така и в  „Божествена комедия", намира ново художествено отражение в творчеството на Джовани Бокачо. Авторът на „Де­камерон” е един от най-интересните творци на италианския ренесанс...

  Прочети
 • Дон Кихот и Санчо Панса – контраст и еднаквост в романа “Дон Кихот” (ЛИС)

  Със средствата на комичното Сервантес пресъздава в своя роман „Дон Кихот трагедията на един човешки живот. Вярата, идеала, възвишените стремежи на Дон Кихот са отхвърлени от суровата действителност. Като ренесансов мислител той ни внушава, че всичко в този свят е относително...
  Прочети
 • Вечните послания на мъдреца Робинзон Крузо (ЛИС)

  ХVIII век е векът на Просвещението по време, на който начинът на живот на хората се променя с изключителни темпове, като се утвърждават нови морални принципи и черти, а това са разумът, отговорността, трудолюбието и устойчивостта на характера. През този период водеща е идеята за живота на обикновения човек и неговите нужди, които до този момент са оставали неразбрани и незабелязани...
  Прочети
 • Мъдрост в безумието и безумие в мъдростта в романа “ Дон Кихот” (ЛИС)

  Романът “Дон Кихот” на Мигел де Сервантес се основава на сблъсъка между реалната земна действителност и различни от нейната логика представи за света. Макар и да възниква твърде отдавна, произведението не е изгубило своето значение поради това...
  Прочети
 • Особености на полемиката и аргументите в житието (план)

  Старобългарската проза отразява ритъма на времето и начина и начина на мислене на епохата. Атографията е доминиращажанрова група в тази проза. А житията са художествени образци за средновековната биография. Пространното житие е разработено риторично – дидактичен план...
  Прочети