"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Разработки по литература за ученици от осми клас. Ако не откриете необходимата Ви тема тук, моля Ви пишете във форумите ни за помощ. Ако искате да помогнете на други, можете да обогатите нашия списък като изпратите разработени от Вас произведения на нашите e-mail адреси.

 • Ренесансовото звучене на образа на Дон Кихот (ЛИС)

  Най-значителното произведение на Сервантес, една от вечните книги на западноевропейската литература, е романът му “Знаменитият идалго Дон Кихот де ла Манча”. Тази безсмъртна творба е посрещната с голям интерес, който е жив и до днес, защото проблемите, които разглежда са актуални за всяко едно време...
  Прочети
 • Образът на Хамлет в едноименната творба на Шекспир спорет Гьоте (ЛИС)

  Краят на ренесансовата епоха - това е период на упадък за всички идеи на хуманизма. Ценностите на идеалистите, вярата им в човека, стремежът към опознаване на света и собствената индивидуалност са в криза. В такива смутни времена, в новото столетие Шекспир влиза с „Хамлет”, своята може би най-дълбока и зряла творба...
  Прочети
 • Образът на Гергана - въплъщение на идеала за българската жена (ЛИС)

  С незалязваща светлина и сила, като истински бисер между епическите произведения на Петко Славейков блести „Изворът на Белоногата”. Тя е единствената негова творба, дошла до нас в завършен вид. В тази поема се чувства най-осезателно благотворното влияние на фолклора. То не се ограничава само в използването...
  Прочети
 • Драмата на малкия човек и духовния пастир в "Житие и страдания на грешнаго Софрония" (ЛИС)

  В края на XVIII век Стойко Владиславов от Кoтел се превръща в епикоп Софроний Врачански и тази промяна става символен знак за трансформационните процеси във възрожденското общество, издигащи личността от сферата на регионалното до мащабите на общонационалното...
  Прочети
 • Образът на Хамлет от едноименната творба на Шекспир според Гьоте

  Края на ренесансовата епоха-това е период на упадък за всички идеи на хуманизма.Ценностите на идеалистите, вярата им в човека, стремежът към опознаване на света и собствената индивидуалност са в криза. В такива смутни времена, в новото столетие Шекспир влиза с „Хамлет”, своята може би най-дълбока и зряла творба...
  Прочети