"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Разработки по литература за ученици от осми клас. Ако не откриете необходимата Ви тема тук, моля Ви пишете във форумите ни за помощ. Ако искате да помогнете на други, можете да обогатите нашия списък като изпратите разработени от Вас произведения на нашите e-mail адреси.

 • Интерпретации - „Отнесени от Вихъра”

      Малко са книгите, които мога да препрочитам с такова огромно удоволствие, както когато разгърна страниците на романа на Маргарет Мичъл „Отнесени от Вихъра”.  От пети клас насам всяка година поне по един път прочитам творбата и всеки път оставам изумена наново, от гениалността на литературата, от незабравимите персонажи...
  Прочети
 • Образа на Гергана от „Изворът на Белоногата” (ЛИС)

  Изворът” на българското достойнство остава завинаги “вграден” в художественото пространство на Петко-Славейковата творба “Изворът на Белоногата”. Красивата легенда за Гергана, останала вярна на любовта си към българското, звучи със стародавните гласове на митологичното предание...
  Прочети
 • Мотивът за изграждането на човека в романа “Робинзон Крузо” и в романа “Граф Монте Кристо” (ЛИС)

  Европейската литература на романтизма от 19-ти век обръща особено внимание на човешката личност. Самите романтични теми – за човешкото безспокойство пред съдбата, за страданието на невинно обвинените жертви на обществото, за липсата на щастие и нереализирана любов, желанието за постигане на един нов...
  Прочети
 • Едмон Дантес- въплъщение на представата за романтичния герой (ЛИС)

      Александър Дюма е автор на около четиристотин книги, като с тях успява да задоволи читателския глад, който цари по това време в страната. За емблема на автора може да послужи историко – приключенският му роман “Граф Монте Кристо“. Интересното при него е, че творецът защитава и доказва необходимостта от тези ценности...
  Прочети
 • Вечните послания на мъдреца Робинзон Крузо (ЛИС)

      ХVIII век е векът  на Просвещението по време, на който начинът на живот на хората се променя с изключителни темпове, като се утвърждават нови морални принципи и черти, а това са  разумът, отговорността, трудолюбието и устойчивостта на характера. През този период водеща е идеята за живота на обикновения...
  Прочети