"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Разработки по литература за ученици от осми клас. Ако не откриете необходимата Ви тема тук, моля Ви пишете във форумите ни за помощ. Ако искате да помогнете на други, можете да обогатите нашия списък като изпратите разработени от Вас произведения на нашите e-mail адреси.

 • Хамлет - Трагизмът на ренесансовата личност (ЛИС)


  Западноевропейският ренесанс бележи два периода в своето развитие. Първият период се характеризира с редица открития и постижения в областта на литературата, науката и изкуството. Това е времето, в което се утвърждават хуманистичният идеал и светлата вяра в човека...

  Прочети
 • Дюроа – карикатура на романтичния любовник (ЛИС)


  Романът „Бел Ами” отразява много точно обществения живот във Франция през седемдесетте и осемдесетте години на деветнадесети век, когато се ражда идеята за обществена реализация и просперитет посредством любовни похождения. Носител на тези нови, нестандартни възгледи се явява чаровният кариерист – Жорж Дюроа...

  Прочети
 • Романтичният герой граф Монте Кристо (ЛИС)

  Европейската литература на романтизма от деветнадесети век обръща внимание на човешката личност. Самите романтични теми – за страданието на невинно обвинените жертви на обществото, за липсата на щастие и реализирана любов, желанието за постигане на един нов, по-добър свят...
  Прочети
 • Растиняк – новият герой (ЛИС)

  Романът „Дядо Горио” е реалистична картина на френското буржоазно общество в средата на 19 век, която показва конфликта между отделната личност и обществото. Балзак внушава, че за да успее човек, трябва е силно прагматичен, да потисне емоциите си и да се остави да бъде воден не от сърцето, а от парите...
  Прочети
 • Ралица (план)

  · Чрез образа на героинята Славейков създава представата за „вечната българка”. Ако се запитаме в кое време или в кой век живее Ралица, невъзможният отговор ще бъде най-точната характеристика на проблема.

   · Първият мотив е този за хубостта. Представата за нея се изгражда по два начина:

  Прочети