"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Разработки по литература за ученици от осми клас. Ако не откриете необходимата Ви тема тук, моля Ви пишете във форумите ни за помощ. Ако искате да помогнете на други, можете да обогатите нашия списък като изпратите разработени от Вас произведения на нашите e-mail адреси.

 • Сложно съставно изречение - правила

  Сложно съставно изречение- сложно изречеие, в състава на което влизат най-малко две прости изречения, синтактично неравноправни – едното е главно, а другото му е подчинено.

  • Главното изречение е синтактично и смислово независимо и може да се употребява самостоятелно.
  • Подчиненото изречение изразява несамастоятелна мисъл и пояснява
  Прочети
 • Сложно смесено изречение - правила

  Сложно смесено изречение – сложно изречение, в което едни от простите му изречения са свързани със съчинителни, а други с подчинителни връзки. Простите изречения в състава на сложното смесено изречение трябва да бъдат най-малко три.

  Прочети
 • Пунктуация в простото изречение

  Със запетайка се отделят обръщенията.

  Пример: Иване, ще дойда утре.

  Прочети
 • Пунктуация в сложното изречение

  В сложно съчинено изречение.

  1. Запетайка НЕ се пише при еднократна употреба на съчинителния съюз И, ИЛИ ( с изключение на случаите, когато пред тях е употребен вметнат израз или обособена част.)

  Прочети
 • Иван Вазов - биография

  Роден на 27 юни 1850г. в Сопот, син на Минчо Айваза (търговец) и Съба Вазова;

  Прочети