"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Разработки по литература за ученици от осми клас. Ако не откриете необходимата Ви тема тук, моля Ви пишете във форумите ни за помощ. Ако искате да помогнете на други, можете да обогатите нашия списък като изпратите разработени от Вас произведения на нашите e-mail адреси.

 • Ренесансовият човек – герой на поемата „Ад” (ЛИС)

   В основата на поемата му „Ад”, която се отличава с най-голяма, реалистична правда, стой морално-философската тема за спасението на душата. Данте разгръща тази тема в съзвучие с разпространения тогава аскетичен принцип за съзерцанието и лицезрението на „оня свят” като път за спасение на душата. Който успее да се отдаде на съзерцателен живот, мислено може да се пренесе на „оня свят” и после да разкаже това, което е видял. Разказът за възмездието ще помогне на хората да се осъзнаят и пречистят от злото. Идеята за спасението на душата не е художествено прозрение на Данте, нито е нова за средновековната литература, но при Данте тя е поставено на друго основа. Въпреки многобройните символи, алегории, богословски тънкости, читателят сякаш забравя, че това за което разказва поетът, става в царството на мрака, а си представя, че е самият живот, самата италианска действителност. И лицата, с които се среща и разговаря поетът , не са безплътни сенки, а

  Прочети
 • "За буквите"-страстна защита и пламенна възхвала на славянската писменост (ЛИС)

  Творбата на старобългарския книжовник Черноризец Храбър по всяка вероятност е възникнала в края на девети век, когато се утвърждава развитието на старобългарската литература. Новата политическа и културна обстановка в страната са категорична предпоставка за появата на книжовност, чрез която активно се заявява присъствието ни на народ, тръгнал по свой път на развитие и утвърждаване...
  Прочети
 • Речта на Странджата -идеен и емоционален център на повестта "Немили-недраги"от Иван Вазов (ЛИС)

  Силата на белетриста Вазов е в художественото претворяване на значими личности и събития-в цялостния живот на родината обобщения пулс на епохата, личностите, които оформят облика и колективната душевност. Творческото амплоа на писателя е в пластичното изобразяване на персонажите, ситуациите, в които те попадат изяществото на художествения език...
  Прочети
 • Мотивът за първата брачна нощ в разказа "Дервишово семе" на Николай Хайтов (ЛИС)

  Николай Хайтов е известен наш съвременен писател , който най-често се помни с емблематични за своето творчество творби като "Диви разкази", "Шумки от габър", "Капитан Петко войвода" и редица други, които документират историческата ни съдба и неуспоромото писателското кредо на твореца от Родопа планина...
  Прочети
 • "Немили недраги" (ЛИС)

  Всички художествени представи за българската действителност, създадени от нашата белетристика преди него, Вазов преустроява, защото дири едновременно и героичната, и комичната характеристика на човека. Това се усеща в " Немили - недраги". Тази повест е отчасти биографична...
  Прочети