"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Разработки по литература за ученици от осми клас. Ако не откриете необходимата Ви тема тук, моля Ви пишете във форумите ни за помощ. Ако искате да помогнете на други, можете да обогатите нашия списък като изпратите разработени от Вас произведения на нашите e-mail адреси.

  • Човешката драма в романа "Тютюн" на Димитър Димов

    До голяма степен сюжетната схема на романа „Тютюн” напомня образи, познати от западната критико-реалистична литература: млад човек от социалните низини с дарби и амбиции с един удар и най-често с помощта на жена се издига до върховете на обществото. Тютюневата промишленост, която Димов използва като терен за изява на своите герои, е подходящ социален фон със силната имотна поляризация на прослойките, със съществуващите проблеми и сблъсъци и с реалната възможност за бързо преуспяване. Сюжетът на романа използва този фон за подчертаване на контрастите, за вмъкване на „неепически” художествени похвати, за засилване на идейните и емоционалните внушения.

    Прочети
  • Род, личност и история в "Железният светилник" на Димитър Талев

    Още със заглавието на монументалната си епическа творба Талев залага идеята за нахлуването на новата ренесансова светлина в патриархалното преспанско общество. В „Железният светилник” си дават среща новото и старото, мракът на робството и светлината на Възраждането заедно с дръзкия порив на личността към себеутвърждаване. Тъкмо новата ренесансова личност стои в центъра на художественото изображение – личността, която израства в рода, но се утвърждава в социума. Затова сюжетът на романа се разгръща в два плана – родов и обществен.

    Прочети