"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Разработки по литература за ученици от осми клас. Ако не откриете необходимата Ви тема тук, моля Ви пишете във форумите ни за помощ. Ако искате да помогнете на други, можете да обогатите нашия списък като изпратите разработени от Вас произведения на нашите e-mail адреси.

 • "Пловдив", Димчо Дебелянов (анализ)

  Сонетът „Пловдив” е своеобразен завършек на формално необособения цикъл от елегии, посветени на носталгичните спомени от детството. Този цикъл включва най-изящните елегични творби – „Помниш ли, помниш ли...” и „Скрити вопли”.
  Копнежът по хармонията и топлотата на родния дом и невъзможността да се осъществи този порив изграждат мрежата от значения на „Помниш ли, помниш ли ...” и „Скрити вопли”. Ред от сетивно осезаеми образи като „тихи пазви”, „плахи стъпки”, „стаята позната”, „тихия двор” налагат всеобхватното усещане за блаженство, свързано с потапянето в атмосферата на бащиния дом. Но лирическият човек на Дебелянов болезнено изживява неуместността на спомена, неговата ненужност в мъчителното настояще. Споменът е само мечта, мечтата е само спомен. 

  Прочети
 • "Сиротна песен" (анализ)

  Стихотворението „Сиротна песен” е изповед на нагласата, с която личността се сбогува със земното и се отправя към безкрая. В очакване на смъртта Дебеляновият лирически човек споделя преценката си за изминатия път и разкрива домогванията на своя дух по хармонията на вечността. В равносметката на лирическия Аз за земното му съществуване доминират усещанията за страдание и самота. „Приневолен живя сирака” е поетическо обощение за неговата участ в реалността. Изминатият път е „нерад”, изпълнен с „горести”. Възможните радости са „несподелени”. Зезният живот се мисли не в традиционната пъстрота от радост и скръб, от удовлетворение и болка, от въодушевление и разочарование, а като низ от страдания, сред които радостите не са се случили.

  Прочети