"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Теми по литература за осми клас

Животът на древните елини в Омировата „Илиада” (ЛИС)

Поемата на Омир „Илиада” е художествено отражение на живота на древните елини. Пред нас оживяват техният бит, поминък, култура, обичаи и нрави. Затова „Илиада” се възприема като „енциклопедия на живота в древността”. Това е поема за дълга и подвига, за мястото на войната в живота на човека, за приятелството, мира и любовта. Омир разкрива различни страни от живота на старите гърци, но и тяхната представа за света. Тя е обриаувана най – пълно в XVIII песен на „Илиада”, посветена на изковаването на щита на Ахил. Богът – ковач Хефест изобразява на този щит умален художествен модел на света. Там са всички всички видове човешки дейности, понятия за живота на тогавашните хора. Картините върху щита показват водещите ценности за елините, техният идеал за човек и герой.

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител