"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Теми по литература за осми клас

“За буквите” – страстна защита и възхвала на славянската писменост (ЛИС)

След идването на Кирило-Методиевите ученици в България, в отечеството се завръщат от учение във Византия Симеон и други синове на високопоставени личности. Получили високо образование, владеещи чужди езици, те са обединени след Преславския събор от 893г. от новия български владетел. В столицата Симеон създава книжовен и културен център, воден от максимата: “Голи са без книги всички народи”, и се налага като вдъхновител в литературния живот на книжовното средище. И до днес легендарния ореол на Черноризец Храбър, подкрепян от липсата на сведения за него, съпътства името му. Кой е той? Едни предполагат,че е Екзарх, други – че е братът на Борис; трети свързват името му със самия Симеон. Всяка нова хипотеза разколебава старата, но не може да събере нужната аргументация. Очевидно е обаче едно, че книжовникът Черноризец Храбър е живял в 9 – 10 век и неговото място е сред писателите от Симеоновия кръг, а творбата му “За буквите” (единствената, запазена от него) е подчинена на историческия момент: утвърждаване на славянската писменост и оповестяване пред света за изгрева на културната звезда на нашия народ.

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител