"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Теми по литература за осми клас

Войната и погубените човешки ценности в Илиада (ЛИС)

Събитията от далечните отминали времена, описани в Омировата поема „Илиада”, са представени идеализирано, за да послужат за пример на следващите поколения. Основните теми в творбата са свързани с войната, но и към мирновременния живот на древните гърци. По този начин авторът разкрива смисъла на редица ценности, които имат особено важно значение за тях. В XVIII песен на „Илиада” Омир противопоставя войната на мирния живот. Върху един предмет предназначен за военни действия, какъвто е щитът на Ахил, творецът изобразява животът в неговото богатство и разнообразие. Картините, обрисувани върху щита, ни дават пълна представа за водещите ценности в живота на елините сред тях са чувство за дълг и стремеж да извоюват слава и богатства чрез участие във войната, която се превръща в начин на живот и в част от ежедневието.

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител