"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Анализи дванадесети клас

Войната и човешките ценности в разказите на Йордан Йовков (анализ)

„Раждането” на Йовков като писател е свързано с темата за войната, с „военните” му разкази, но тя е интерпретирана в съответствие с творческите му търсения. За писателя войната е тотално бедствие, събитие, което разрушава връзката между хората, което минава като огнен валяк през сърцата и душите им, погубвайки надеждите им за щастие, разрушавайки привичния ритъм на битието им, поставяйки на изпитание традиционните човешки ценности. В разказите му тя е изобразена не толкова като конкретна събитийност, колкото чрез проекцията й в съкровено интимния свят на отделната личност. „Военни” като тематика, по-голяма част от тези творби са пряко послание за мир, доброта и съпричастие. Войната заставя писателя да търси смисъл там, където цари безумие. За него тя е тоталният знак на хаоса и смъртта. Но отношението на писателя не е еднозначно, защото войната е и екстатика, и героизъм, и тържество на духа над страха от смъртта.

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител