"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Теми по литература за десети клас

Вечните послания на мъдреца Робинзон Крузо (ЛИС)

ХVIII век е векът на Просвещението по време, на който начинът на живот на хората се променя с изключителни темпове, като се утвърждават нови морални принципи и черти, а това са разумът, отговорността, трудолюбието и устойчивостта на характера. През този период водеща е идеята за живота на обикновения човек и неговите нужди, които до този момент са оставали неразбрани и незабелязани...

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител