"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Теми по литература за девети клас

ТРАГИЗМЪТ НА ВОДАЧА В ОБРАЗА НА МОЙСЕЙ

Представата за божествен произход на всичко земно и нетленно съпътства развитието на човешката цивилизация от най-древни времена. Старият завет разказва историята на юдейския народ, т.е. на евреите. Между народа и неговия Бог е сключен „договор” – „завет”. Това е духовната обвързаност между божественото и човешкото...

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител