"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Анализи единадесети клас

Теми, образи и мотиви в творчеството на Иван Вазов (анализ)

Няма творец с по-определени и по-откровени пристрастия към всичко „българско и родно” от него. Той издига в култ националното, съизмерва го с универсалното. Тази своя себеотдаденост Вазов заявява още в зората на творческия си път в стихосбирката „Пряпорец и гусла”. Излязла в Румъния през 1876 г. като резонанс на Априлското въстание, тя отразява поетовите възторг и вдъхновение от народните подем и жертвоготовност. Сред стихотворенията, включени в нея, особено място заема „Новонагласената гусла”, често определяна като „поетически манифест” на твореца.

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител