"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Теми по литература за девети клас

СРАВНИТЕЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕЖДУ АХИЛ И ХЕКТОР

Поемата „Илиада” е създадена през периода на Омировата епоха. Като типична епическа творба тя отразява легендарното минало – времето, когато колективното благо стои над личните интереси и е защитавано от славните потомци на боговете. Характерите, изобразени в Омировата поема „Илиада” би следвало да се разглеждат от историко-художествено гледище...

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител