"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Анализи единадесети клас

"Спи градът" (анализ)

Стихотворението „Спи градът” е публикувано през 1911 г. в сп. „Съвременна мисъл”. При първата си публикация то няма заглавие. Онаслояването се явява в изданието от 1920 г., за да очертае едно типично за лириката на Дебелянов пространство – пространството на града. Конкретните предметни детайли – град, дъжд, черни стени, нощ – изграждат фона, на който ще се разгръща Азът. Първите две строфи въвеждат в мрачната и потискащата атмосфера на града. Създаденият тук образ е твърде различен от образа на града в една друга, философска и подчертано символистична творба – „Миг”, в която е изградена сетивно осезаема картина на шумния, грешен, подвластен на гибелни страсти град.

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител