"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Български език

Сложно съставно изречение - правила

Сложно съставно изречение- сложно изречеие, в състава на което влизат най-малко две прости изречения, синтактично неравноправни – едното е главно, а другото му е подчинено.

  • Главното изречение е синтактично и смислово независимо и може да се употребява самостоятелно.
  • Подчиненото изречение изразява несамастоятелна мисъл и пояснява

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител