"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Теми по литература за девети клас

СИЛАТА НА СЛОВОТО В „ПРОГЛАС КЪМ ЕВАНГЕЛИЕТО”

„Проглас към Евангелието” на Константин-Кирил Философ /проблемът с авторството на творбата е спорен вече векове наред/ е едно от първите произведения на старобългарската извънкултува официална поезия, възникнало в началото на |X век...

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител