"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Теми по литература за единадесети клас

Робството, бунтът и свободата в поезията на Яворов (ЛИС)

Втората извънредно важна роля на Яворов в българската литература е тази на отразител на националните борби. Тя е възможно най-близка до легендарния модел на поета мисионер, който Яворов възприема. Той силно се вълнува от продължаващите борби за национално освобождение, от причините за нравствените кризи, усещането за отхвърленост от живота, лутането в търсене на верния път и т.н...

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител