"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Български език

Пунктуация в сложното изречение

В сложно съчинено изречение.

1. Запетайка НЕ се пише при еднократна употреба на съчинителния съюз И, ИЛИ ( с изключение на случаите, когато пред тях е употребен вметнат израз или обособена част.)

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител