"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Български език

Пунктуация в простото изречение

Със запетайка се отделят обръщенията.

Пример: Иване, ще дойда утре.

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител