"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Теми по литература за девети клас

ПЪРВОУЧИТЕЛИТЕ КИРИЛ И МЕТОДИЙ СПОРЕД ПАНОНСКИТЕ ЛЕГЕНДИ

Делото на Кирил и методий в първоначалния си стадий е свързано с живота на западните славяни в моравия и панония и на българските славяни на балканския полуостров. Българските славяни поради легендарния характер на вестите и неустановеността на обстоятелствата, по-нататъшната исорическа съдба на делото е в пълна зависимост от приема...

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител