"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Анализи дванадесети клас

Примерен модел на анализ на разказа "Мечтатели" на Елин Пелин

В началото на XX век Елин Пелин трайно налага в прозата ни образа на българския селянин, носещ както традиционните, извечни добродетели на българина; така и качества, родени под напора на социално- историческите промени. И макар симпатиите на белетриста да са на страната на отрудения и често безпомощен или трагично самотен пред враждебната природна и социална среда селянин, той не го пресъздава само в една нравствена плоскост. Разкрива и доброто, и лошото у него, виталността и малките му слабости, дързостта, но и проклетията, упорството и мечтателността му. Разказът „Мечтатели” е в обкръжението на творби като „Ангелинка”, „Ветрената мелница”, „Самодивските скали”, където липсва външната конфликтност, откритото противопоставяне между човека и представителите на властта или жестоката и неумолима природа.

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител