"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Теми по литература за единадесети клас

Поетическият свят на Пенчо Славейков (ЛИС)

В нашата следосвобожденска литература Пенчо Славейков заема особено място, гради нов поетически свят. Оригиналната, противоречива и силна личност на този пръв модерен български поет и културен идеолог внася оживление в литературното творчество, опитва се да го промени от позициите на един осъзнат и целенасочен естетически идеал, да го европеизира и направи съизмеримо с достиженията на световното...

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител