"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Теми по литература за осми клас

Поемата „ИЛИАДА” – енциклопедия за живота на древните гърци (ЛИС)

„Илиада” е първата епическа поема, начало на прехода от устно към писмено творчество. В нея Омир събира голяма част от старогръцките митове, отразяващи древната представа на елините за света и порядъка в него. Широтата и многопланността на епическото изображение позволяват изграждането на комплексна представа за живота и мисленето на древните гърци...

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител