"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Теми по литература за девети клас

ОБРАЗЪТ НА ПРОМЕТЕЙ – БОЖЕСТВЕНОТО И ЧОВЕШКОТО

Трагедията „Прикованият Прометей” на древногръцкия драматург Есхил отразява формирането на естетически представи за връзката между човека и неговата съдба. В контекста също ясно са изразени и митологичните вярвания. Митът за Прометей, дал огъня на хората, е тематична основа за разгръщане на конфликт, отразил митологичен сюжет в трагедията на Есхил...

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител