"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Анализи единадесети клас

"Обесването на Васил Левски" - анализ

Заглавието на стихотворението утвърждава основни тенденции в назоваването на възрожденските лирически текстове – историческа достоверност и открояване на личностното присъствие. Същевременно усещането за трагично се прокрадва в акцентирането върху обесването – насилственото, ужасяващо убиване на най-достойния носител на националната идея. Още първият стих полага произведението в контекста на възрожденската традиция – междуметието и обръщението свидетелстват за диалогичността и публицистичния патос, а образът на родината майка е централен в образната система на възрожденската поезия.

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител