"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Анализи единадесети клас

Моята молитва, Христо Ботев (анализ)

Избраната форма (молитва) е съзвучна и с домашната поетическа традиция. Още през 1864 г. Петко Славейков отпечатва стихотворението „Пиянска молитва”; в ръкописни песнопойки е запазен текстът на Бачо Киро „Молба към Бога”, в който звучат мотиви, сходни с Ботевите. Ала могъщият поетичен талант и ярката индивидуалност на Ботев създават творба, изключителна по своите внушения.

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител