"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Теми по литература за единадесети клас

Мотивът за пътуването и образът на пътуващия човек в "До Чикаго и назад" и “Бай Ганьо”

Следосвобожденският българин е изправен пред тежката задача да съхрани изконните ценности на своята древна култура и да ги впише в общоевропейския процес, преодолявайки комплекса за изостаналост и изолираност. Сложна и отговорна е мисията на интелектуалеца в осъществяването на изгубената връзка с европейското. Дошло е времето на преосмисляне на българската възрожденска нагласа по посока на отваряне на родното към по-широките хоризонти на света. Сред интелектуалните среди се обособява кръгът „Мисъл”, чиито идеолози д-р Кръстев и Пенчо Славейков формулират и издигат призива за „европеизация на българската култура”. В пряка връзка с техните възгледи се раждат Алековите творби „До Чикаго и назад” и „Бай Ганьо”.

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител