"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Теми по литература за единадесети клас

Минало и настояще в творчеството на Иван Вазов

Вазов е представител на една преломна литературна епоха. В неговото творчество си дават среща възрожденският сантиментализъм на нашата литература, романтизмът като творчески метод и настъпващият критически реализъм. Пред своя близък приятел професор Иван Шишманов Вазов изповядва: „Докато в прозата си аз съм реалист, в поезията съм повече романтик.” Това твърдение на автора е относително вярно. Големият учител и вдъхновител на Вазов е френската сантиментална и романтична литература, особено творчеството на Виктор Юго. Влияние на романтизма ще открием не само в „Епопея на забравените”, но и в „Под игото”.

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител