"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Теми по литература за единадесети клас

Любов и омраза в творчеството на Ботев

Корените на неговата поезия трябва да търсим в три посоки. На първо място, в българската литературна традиция от Възраждането, в българската социокултурна среда. Ботевата поезия има дълбока връзка с бунтовните песни на Чинтулов, с техния революционен размах. Върху Ботев влияе и поезията на Георги Раковски, по-специално поемата му „Горски пътник”. Финалът на Ботевото стихотворение „На прощаване” парафразира в друга, значително по-съвършена художествена форма финала на тази поема – с идеята за безкористния подвиг в историята

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител