"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Теми по литература за десети клас

Любовта като човешко право и свята греховност в “Декамерон” (ЛИС)

Ренесансовата идея за човека, интерпре­тирана от Данте Алигиери като в “Ад” , така и в  „Божествена комедия", намира ново художествено отражение в творчеството на Джовани Бокачо. Авторът на „Де­камерон” е един от най-интересните творци на италианския ренесанс...

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител