"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Литература

Любовта и омразата в разказа "Дервишово семе" на Хайтов (ЛИС)

Любовта и омразата са двете страни на монетата наречена - живот. Никоя от тях не би могла да съществува само за себе си, а винаги преплитайки се в едно неделимо цяло, което съпътства и води човека през дългия път на неговото съществуване...

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител