"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Анализи дванадесети клас

Анализ на разказът "Косачи", Елин Пелин

Елин-Пелиновите разкази претворяват живота на българския селянин във времето, когато патриархалната култура отстъпва пред развитието на модерното общество. Творбите на писателя изобразяват социални и нравствени конфликти, произлизащи от драматичните процеси на промяната. Същевременно художествените текстове съхраняват непреходна проблематика, независима от конкретноисторическата ситуация, отразяваща устойчивите, вечни въпроси на човешкото съществуване. Авторовото въображение често изгражда образа на мечтателя, на странстващия из необятните пространства на духовността, на обладания от копнежа по непознатото, различното, нереалното. Разказът „Косачи” разгръща мотива за човешкото битуване между делничното и чудноватото, между несгодите и изпитанията на реалността и очарователната загадъчност на фикцията. Обръщането към света на илюзиите е път към осмисляне на житейските истини, опора и утеха, възможност за избор и степенуване на ценностите, средство за вземане на решения.

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител