"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Теми по литература за осми клас

Константин-Кирил Философ - отшелник, мъченик и апостол, според житието му (ЛИС)

Един от най-обаятелните образи на християнски светци в старобългарската литература е този на Константин-Кирил  Философ. Създател на славянската писменост и неин ревностен защитник, основоположник на нова литература, той съвместява всичко онова, което дава сили и увереност,че поетият път към духовно усъвършенстване...

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител