"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Теми по литература за дванадесети клас

Как е внушена липсата на перспектива в цикъла “Зимни вечери”? (ЛИС)

В творчеството си Христо Смирненски излага пред обществото социалните проблеми на своето време. Цикълът “Зимни вечери” представлява  поредица от картини, тематично свързани с духовната, културната криза и обречеността, породени от бедността...

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител