"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Теми по литература за десети клас

„История славянобългарска” – диалог с настоящето в името на бъдещето (ЛИС)

Паисиевата „История славянобългарска” ( 1762 година ) отразява важни тенденции в българския обществен живот през 18 век. Тя възкресява историческата памет за славното минало и е съществен фактор за формирането на националния дух през епохата на Възраждането...

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител