"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Теми по литература за единадесети клас

Интерпретация върху стих на Яворов

В стихотворението „Копнение” сякаш няколко отчетливи въпроса отекват настойчиво в ума ни, докато се отнасяме напред-назад по лъкатушещите, недоутъпкани пътеки, показани ни от автора. Но те никъде не са посочени  конкретно. Можем само да ги предполагаме. И може би първото запитване към читатели, съвременници и следовници би звучало по следния начин: „Как да се спра, ако утре - край?”. Има ли смисъл да задаваме безброй въпроси, на които често няма да получим нужните, желани отговори, след като времето ни за размисъл, пътуване и усещане е твърде ограничено? И докога ще цедим силите си в гонене на миражи, пренебрегвайки живота тук и сега? Черно-бялото виждане, обаче, се оказва напълно оправдано. Доказването, защитата му са съвсем ненужни. Достатъчен е усетът, че нещата са такива, каквито са. 

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител