"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Теми по литература за единадесети клас

Интерпретация на фолклорни мотиви в поезията на Пенчо Славейков (ЛИС)

В цялостния си интерес към универсалните стойности в човешкото битие Пенчо Славейков се стреми да открои националната специфика на българската душевност и култура. Неговата поезия представлява изява на сложните му и противоречиви идейно-естетически търсения, на творческата му еволюция...

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител