"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Теми по литература за единадесети клас

Идейно-естетическите търсения на Пенчо Славейков в модернистичните му творби (ЛИС)

В нашата следосвобожденска литература Пенчо Славейков заема особено място, гради нов поетически свят. Оригиналната, противоречива и силна личност на този пръв модерен български поет и културен идеолог внася оживление в литературата, опитва се да я промени от позициите на един осъзнат и целенасочен естетически идеал, да я европеизира и направи съизмерима с достиженията на световната...

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител