"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Анализи дванадесети клас

"Гераците" (анализ)

За Елин Пелин създаването на повестта „Гераците” не е спонтанен акт, макар че идеята за творбата възниква от една случайна среща със съселянин. Много дълго авторът обмисля произведението си и дори публикува отделни глави преди окончателното му завършване. Основният му замисъл остава непроменен - да разкрие разпада на едно задружно семейство, разрушаването на моралните устои; на житейската хармония под напора на социалните промени. Тази идея той внушава, не просто описвайки герои и събития, а като изгражда сложна система от символно-метафорични образи, чрез която изкристализират скритият смисъл на нещата, характерът на основните механизми, движещи човешкото битие. Самият автор изповядва, че творческият акт е израз на стремлението за разкриване на вечните загадки на живота, че писателят „рови дълбините, чопли, търси".

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител