"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Теми по литература за единадесети клас

“Епопея на забравените” – поетически иконостас на национално-духовното битие (ЛИС)

В творчеството си Иван Вазов следва своя единствен идеал - България. Той възпява родината със синовна обич и признателност. Поезията му утвърждава национални, нравствени и исторически стойности. Авторът - възрожденец по дух, нагласа, възгледи и разбирания за живота, е продължител на традициите от предосвобожденската епоха, което обяснява основната му цел...

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител