"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Анализи единадесети клас

"Дядо Йоцо гледа" - план-анализ

"Дядо Йоцо гледа"e изграден върху смислопораждащата корелация „гледане-виждане” (множеството гледащи, но лишени от способност да видят и оценят великото благо – свободата, и един; който вижда, защото не е гледащ) която, чрез синонимните противопоставяния „пасивност-активност”, „статика-динамика”, „повтаряемост-единичност”, „много-един”, „безлично-лично” очертава двата повествователни (наративен и дескриптивен) и двата идейно-емоционални пласта в творбата – романтико-патриотичния, свързан с радостта от свободата и възхвалата на прогреса, и критико-реалистичния, насочен към разкриването на обществените недъзи на новото време

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител