"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Теми по литература за единадесети клас

Драматизмът в поезията на Яворов

Яворов започва творческата си дейност като ярък граждански поет, възпяващ унизените и онеправданите („Градушка”, „Арменци”, „На нивата”). След 1905 година обаче той се превръща в първия български модернист и неговото творчество заедно със стихотворенията на Теодор Траянов се смята за начало на българския символизъм. Разочарован от социализма, ненамерил утеха в националноосвободителните идеали, пламенният Яворов насочва духовната си енергия към любовта. И двете му големи любови обаче завършват трагично. Мина Тодорова умира двадесетгодишна от туберкулоза, а Лора Каравелова се самоубива и става причина за ранната му гибел.

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител