"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Теми по литература за десети клас

Драмата на малкия човек и духовния пастир в "Житие и страдания на грешнаго Софрония" (ЛИС)

В края на XVIII век Стойко Владиславов от Кoтел се превръща в епикоп Софроний Врачански и тази промяна става символен знак за трансформационните процеси във възрожденското общество, издигащи личността от сферата на регионалното до мащабите на общонационалното...

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител