"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Анализи единадесети клас

"До моето първо либе" (анализ)

Поредното Ботево лирическо послание към света на родното и съкровеното е „До моето първо либе” – едно стихотворение, в което гласът на дълга апострофира този на любовта, а „песента на гората” звучи императивно и съдбовно, заглушавайки „песента любовна”. Поетическият текст е организиран като своеобразен „разговор” с любимата за лутането и избора на човека, за преосмислянето на екзистенциалните стойности и прозренията за смисъла на съществуването.

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител