"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Теми по литература за дванадесети клас

Човекът и светът в поезиата на Смирненски (ЛИС)

В историческото развитие на българската литература художественото наследство на Смирненски представлява поредно доказателство за неразривната връзка между унаследените от миналото поетични достижения и налагащите се от съвремието нови идейно-естетически търсения.

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител